Fotobanka budovaná pro radost

Hlavní činností firmy byla nejdříve tvorba a s ní související vydávání názorných učebních pomůcek pro školy původně na klasických nosičích VHS a později DVD.

Časem vznikla zásoba fotografií, které byly pořízeny většinou na území České republiky s tím, že se některé z nich uplatnily v našich pomůckách. Potom přišla myšlenka zřídit fotobanku. Náš záběr je dnes mnohem širší – ve fotobance jsou stovky kategorií, do nichž stále přibývají nové fotografie. Zatím se zaměřujeme hlavně na Českou republiku a na architektonické památky. Máme spolupracovníky, kteří hodně cestují. Postupně tedy přibývají také snímky ze světa. Časem bychom se rádi otevřeli nevelkému počtu fotografujících amatérů a umožnili jim vystavit svá díla. Vše je bohužel omezeno nedostatkem času.

Proč tvrdíme, že jde o fotobanku budovanou pro radost? Jde o ama-térské fotografování na publikovatelné úrovni. Potencionálním zákazníkům nabízíme příjemné ceny. Kupující si vybere rozlišení, které potřebuje pro daný účel (viz CENÍK na stránkách fotobanky). Ceny uvedené u jednotlivých snímků se vztahují k maximálnímu možnému rozlišení, které zákazník většinou potřebovat nebude.

Vše probíhá v režimu „Royalty free“. Zákazník si koupí právo zcela volně použít fotografii, musí však počítat s možností, že daný snímek si teoreticky může koupit i někdo jiný. V případě, že zákazník bude mít zájem o vyřazení zakoupeného snímku z fotobanky, tj. o exkluzivitu, po dohodě tento snímek vyřadíme, ale bude účtována dvojnásobná částka odvíjející se od ceny za nejvyšší rozlišení.

Zaměřujeme se na formát JPG. Pro běžné publikační účely bohatě stačí. Většina nabízených fotografií by měla v případě tisku zaručovat minimální formát A 5 při rozlišení 250 až 300 DPI. Některé fotografie lze za stejnou cenu získat i ve starším nekomprimovaném formátu TIF (je u nich vždy odkaz).

Co v naší fotobance nikdy nenajdete? Lidi fotografované proti jejich vůli, projevy rasismu, nacismu, záběry snižující lidskou důstojnost, snímky dokumentující agresivitu a násilí, záběry s erotickým či pornografickým obsahem. Chceme být solidní, přejeme si, aby naše stránky mohly navštěvovat i děti (také fotografují a často velmi dobře). Vzhledem k těmto zásadám jsme si vyhradili právo na vstupní kontrolu všech příspěvků do naší fotobanky.