Možnosti platby

Forma úhrady závisí na tom, jaký si vyberete způsob doručení objednaných fotografií. Záložku „Obchodní podmínky“ najdete v hlavním menu našich webových stránek – po otevření záložky „Objednávky“.

Zvolíte-li si elektronické zaslání fotografií, platbu provedete převodem z účtu na náš účet uvedený na zálohové faktuře. Tato faktura bude součástí e-mailu, jehož prostřednictvím Vám snímek/snímky zašleme. Nejprve, zároveň s objednaným snímkem (snímky), dostanete tedy zálohovou (pro-forma) fakturu, která není účetním dokladem. Po zaplacení částky, uvedené na faktuře, na náš účet, Vám odešleme fakturu-daňový doklad, což je dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 26, právně přípustná forma daňového dokladu. Počítáme s dobou splatnosti 14 dnů od odeslání e-mailu s fotografií (fotografiemi) a zálohovou fakturou.

V případě zájmu o nosič s fotografiemi (CD, DVD) může být platba provedena také formou dobírky prostřednictvím České pošty. Bude Vám ovšem účtován poplatek za poštovné a balné ve výši 120 Kč. Součástí zásilky bude v tomto případě účetní doklad.

Jsme plátci DPH - ceny za snímky jsou konečné, tedy včetně aktuální sazby DPH.

U jednotlivých snímků nebo skupiny několika fotografií zasílaných e-mailem společně s fakturou by dodací doba neměla překročit 2 dny od obdržení objednávky.

Větší objednávky se vyřizují v horizontu do 10 dnů nebo podle dohody (požadované snímky na nosiči CD nebo DVD budou zaslány poštou).

Vyskytnou-li se problémy, budeme je s Vámi konzultovat telefonicky nebo elektronickou poštou.

Objednávka je chápaná jako závazná kupní smlouva. Kupující zná produkt z náhledu a popisu.

V případě včasného nezaplacení faktury (14 dnů) nabíhá razantní penále (70 % podíl z případného penále dostane autor fotografie). Vzhledem ke skutečnosti, že z každé vystavené faktury platíme DPH, je pro nás každé zpoždění platby velice nepříjemné.